Zespół czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Tucholi. Wystąpił w ponad 150 koncertach w wielu miastach Polski,
a także poza jej granicami m.in. w Niemczech, Holandii, Belgii i Czechach.
Najważniejsze z nich to m. in.:
- podczas turniejów rycerskich na zamkach w Golubiu - Dobrzyniu, Nowem, Gniewie, Sztumie
- w czasie posiedzenia Kapituły Generalnej Rycerstwa Polskiego na Dworze Artusa w Gdańsku
- z okazji 800 - lecia Tczewa
- w ramach XII Europejskich Spotkań Bractw Strzeleckich w Krakowie
- na Zamku Królewskim w Warszawie
- na Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku
- w pałacach: Lubomirskich w Przeworsku, w Kórniku i Lubostroniu
- w Ratuszu w Toruniu
- w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu
- w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.